Med anledning av Covid-19, tvingas vi ställa in mötet den 1 oktober 2020.

 

Dock kommer vi antagligen att behöva ha någon form av medlemsmöten under hösten för att anta justeringar i Lagets stadgar p.g.a. den nyligen antagna lagstiftningen.

Vi kallar till möte via e-post och brev och håll gärna ett öga på hemsidan.

/Lagets Råd.

 

  Ny lagstifning antagen d. 16 juni 2020 som säkerställer framåt